Foto- og videoregler: Fotograf

Når man deltager i J-Popcon som fotograf, så er der en række regler, som skal overholdes.

Hvis en fotograf bliver fundet i strid med disse regler, vil en advarsel blive givet. I alvorlige tilfælde vil adgangen til festivalen blive tilbagetrukket omgående, og fotografen vil blive nægtet adgang til festivalen, indtil nærmere besked bliver givet.

Hvis du ser en anden fotograf overtræde disse regler, bedes du kontakte din fotografleder med det samme.

§ 1. Alle billeder/video, der er taget under J-Popcon, ejes af J-Popcon uden undtagelse.

§ 2. Billeder eller video taget til J-Popcon på festivalområdet må ikek bruges til kommercielle formål, medmindre der foreligger en aftale med J-Popcon om sådan anvendelse af materialet.
Hvis sådan en aftale ønskes, kontakt pr@j-popcon.dk.  

§ 3. Alle skilte, der henvender sig til fotografer på festivalområdet og instruktioner fra arrangører eller staff, skal følges til enhver tid under J-Popcon.

§ 4. Alle fotografer skal tage billeder i både .jpeg og i et raw-format.
Dette er en meget normal indstilling på langt de fleste kameraer.

§ 5. Alle fotografer skal i slutningen af hver dag udlevere alle deres (.jpeg)billeder til deres fotografleder, inden man må forlade J-Popcon.
Kan du ikke finde din leder, bedes du ringe til vedkommende. Ellers kan du møde op ved receptionen for at få hjælp til at kontakte din leder.

§ 6. Som fotograf har du fra J-Popcons afslutningsdato tre uger til at indsende mindst 150 billeder og maksimum 700 billeder, som du kan stå inde for og lægge navn til på vores Flickr-side. Alle disse vellykkede billeder skal afleveres efter vores Guide: Sådan indsender du dine billeder.

§ 7. Ved aflevering af billeder (§ 5) må billeder ikke indeholde vandmærke af nogen art grundet (§ 1).

§ 8. Det er forbudt til enhver tid at optage eller at tage billeder i følgende områder:

  • Loungen (18+)
  • Alle omklædningsområder.
  • Sovesale.
  • Toiletter.
  • Øksnehallen under lydprøver.
  • Øksnehallens backstagearealer.

Dog kan der laves specialaftaler med en fotograafarrangør om at få lov til at tage billeder i Øksnehallens områder, hvor det normalt ikke er tilladt.

Stk 1. Alle specialaftaler skal udleveres på skrift og underskrives af begge parter.

§ 9. J-Popcon tager stor afstand fra, at der bliver taget billeder, der kan forekomme stødende, nedladende, eller som på nogen måde kan tydes seksuelt.

Stk. 1. Hvis nogle af dine billeder bliver fortolket efter beskrivelsen i (§ 9), vil du blive kaldt til en snak med din fotografleder eller med en arrangør, hvor J-Popcon vil tage stilling til, hvad der skal ske.

§ 10. Grundet (§ 1) tillader J-Popcon ikke, at du som fotograf på nogen måde offentliggør billeder fra J-Popcon først senest en uge efter din egen tre ugers-tidsfrist, jf. (§ 6).

Stk. 1. J-Popcon kan til enhver tid bede dig om at fjerne dine billeder fra det offentlige øje eller online generelt, hvis de ikke mener, at du overholder alle regler, der er beskrevet her.

§ 11. Enhver beslutning eller afgørelse, som er taget af J-Popcon i forbindelse med disse regler, er endelig og kan ikke reevalueres.