Presseregler

Alt presse under pressebadge til J-Popcon er påkrævet til at følge disse regler. De er her for sikkerheden for både pressen, J-Popcon og gæsterne. Overtrædelse af disse regler kan medføre bortvisning fra con-området.

 

Reglerne:

§1. Alt presse skal følge danske pressekonventioner, dansk lovgivning og J-Popkai's presseregler.

 

§2. Man må kun tage billeder af en person, hvis man har personens accept.

Stk. 2. Dette gælder ikke, hvis der er tale om en større folkegruppe, eller er et stemningsbillede af begivenheden.

Stk. 3. Stemningsbilleder er dog undtaget Stk. 2, hvis billedet er fokuseret på et bestemt individ eller gruppe.

Stk. 4. Læs vores foto- og videoregler sektion. 

 

§3. Gæsterne må ikke chikaneres.

 

§4. Hvis foreningen J-Popkai ønsker et billede fjernet, skal denne forespørgsel følges. Hvis forespørgslen ikke bliver efterfulgt, kan organisationen, selskabet eller pressepersonen i værste fald blive nægtet adgang til fremtidige begivenheder afholdt af J-Popkai.

 

§5. Det er forventet, at personer med presseadgang producerer relevant materiale, der er af tilstrækkelig kvalitet. Hvis dette ikke sker, kan J-Popkai overveje at nægte presseadgang til fremtidige begivenheder afholdt af J-Popkai.

 

§6. Alle pressebadges skal være synlige på personen til enhver tid.

 

§7. Ved faktuelle tvivlsspørgsmål henviser vi til pressepakken eller pr@j-popcon.dk

 

§8. Arrangørerne har sidste ord i enhver konflikt eller tvetydighed omkring pressereglerne.

 

§9. J-Popkai forbeholder sig retten til at give advarsler eller fratage pressefolk deres presseadgang.