Regler for de forskellige konkurrencer

Generel oversigt

For at se de gældende regler for J-Popcon for de forskellige shows ang. lyd, lys, video, kostumer, optræden, aldersgrænse og tilladte cosplays kan I klikke på dette SKEMA.

Men husk venligst at læse reglerne om tilmelding, afmelding og karantæne her under. Desuden er der nogle generelle regler udpenslet nedenfor.

 

Regler om rekvisitter

Grundet tidligere års voldsomme stigning i størrelse og antal af rekvisitter/props, således at det ikke altid har været muligt at få alle props af og på scenen mellem acts inden for den satte tidsgrænse, er vi nødsaget til at sætte nogle regler for størrelse og antal fremadrettet. Disse regler kan læses i dette SKEMA.

 

Antal pladser/acts i shows

DCC:

 • Som udgangspunkt er fordelingen max. 12 grupper og max. 13 solopladser (for en fair fordeling ift. antal solo og gruppekvalifikationer samt styring af showets længde), dvs. et samlet max. på 25 pladser i alt.
 • Ved et antal solotilmeldinger lavere end 13, vil den siddende cosplaygruppe tage beslutningen om, hvor mange gruppepladser disse ledige solopladser kan veksles til. Gruppeplads nr. 13 bliver i dette tilfælde således den gruppe, som står øverst på ventelisten.

J-POPCONS COSPLAYSHOW:

 • Der skal min. være 10 acts (om det er solo eller gruppe er lige meget).
 • Der må max. være 20 acts (om det er solo eller gruppe er lige meget).

CRAFTMANSHIP:

 • Der er et max. deltagerantal på 30 pladser.

 

Regel om tilmelding, framelding og karantæne

(for DCC om lørdagen)

Tidligere år har der været stor interesse for DCC, og der har derfor ikke altid været plads til alle dem, der gerne ville deltage. Derfor ser vi det som problematisk, når der ugerne op mod J-Popcon (eller på dagen) falder grupper fra uden nogen egentlig grund, når andre grupper kunne have haft pladserne. Derfor har vi følgende regler:

 • Frafald før d. 3/2 – ingen karantæne fra næste års konkurrence, selv hvis alt ens materiale er blevet godkendt.
 • Frafald efter d. 3/2 – hvis der ikke kan opgives en valid årsag (såsom pludselig og uforudsigelig opstået sygdom, f.eks. brækket ben eller lungebetændelse, eller dødsfald i familie), har gruppen/personen karantæne fra næste års konkurrence. Den siddende cosplaygruppe vil vurdere, hvorvidt en årsag er valid eller ej. Hvis man ikke henvender sig med en årsag, vil man automatisk få karantæne til næste års DCC.
 • Hvis konkurrencen bliver fyldt op før d. 6/1, vil de resterende acts, som har indsendt alt materiale, have mulighed for at komme på en venteliste (hvis man har afkrydset dette ved tilmeldingen) og få besked, hvis der er frafald. Efter d. 6/1 vil det ikke være muligt at tilmelde sig konkurrencen.  
 • D. 6/1 er også der, ALT materiale senest skal være endeligt godkendt.

  (for J-Popcons Cosplayshow om søndagen)

  Tidligere år har der været problemer med få tilmeldte grupper til J-Popcons Cosplay show og frafald lige op til J-Popcon. Da vi ikke kan forsvare et show med under 10 acts, har vi set os nødsaget til indføre et krav om minimums antal tilmelte act. 

  • D. 16/12 skal der være tilmeldt mindst 10 acts, ellers vil vi til næste J-Popcon ikke afholde J-Popcons Cosplayshow.
  • D. 6/1 er deadline, hvor ALT materiale senest skal være endeligt godkendt.

  (for Craftsmanship om søndagen)

  • D. 3/2 er deadline, hvor ALT materiale senest skal være endeligt godkendt.

   

    GENERELT (for alle shows)

    Man skal møde op til den bedømmelsestid/scenetid, som man får oplyst. Er man ikke til stede, risikerer man at blive diskvalificeret.

    OPTRÆDEN:

    • Væsker, levende ild og reaktive kemikalier er ikke tilladt. Kun meget små batteridrevne røgmaskiner tillades, men de skal godkendes på mail.
    • Scenen må ikke svines til. Alt skal kunne fjernes når scenen forlades. Da konfetti, mel, glitter, smadret flamingo og andre ting, der skal fejes op, ikke kan fjernes hurtigt nok, tillader vi derfor ikke disse. Tager det længere tid at rydde op end tilladt, vil der blive trukket point fra jeres optræden.
    • Der er ikke mulighed for at tilslutte strøm på scenen. Rekvisitter, der kræver strøm, skal således være batteridrevne. Husk ekstra batterier.
    • Klargøring og rydning af scene må maksimalt tage 30 sekunder. De 30 sekunder dækker både den foregående gruppes rydning og den kommende gruppes opsætning for to på hinanden efterfølgende grupper. 
    • Publikum og/eller dommere må ikke direkte inddrages eller tage del i en optræden.
    • Vi opfordrer alle til at være nyskabende hver gang der deltages i en ny konkurrence. Genopførsel af egne eller andres tidligere optrædener kan trække ned i den samlede vurdering.
    • Vores shows er åben for folk/publikum i alle aldre, og alt materiale skal således være egnet til fremvisning for alle aldersgrupper.
    • (Ikke for Craftsmanship) En sort kulisse, 2 m høj og 1,75 m bred og med begge typer velcro langs hele kanten, vil blive stillet til rådighed til jeres act, hvis I ønsker det. Kravet er, at kulissen spiller en direkte rolle i actet. Den skal således have et decideret formål, f.eks. bruges i forbindelse med kostumeskift eller til at hænge noget på. Kulissen kan efter ønske placeres hvor som helst på scenen, og der er mulighed for at afprøve den under generalprøven.

    LYD:

    • Vi godtager kun .mp3 format.
    • Der kan kun indsendes ét lydspor.
    • Lyden stoppes, når den tilladte tid for optræden er brugt, så sørg for at alt er redigeret og tilpasset jeres optræden!
    • Der må gerne modtages hjælp af venner/bekendte til lydoptagelser. 

    LYS:

    • Der er et max på antal light cues på 5 per minut (se generelt oversigtsskema øverst om antal per show/act-type).
    • Et light cue defineres som et skift i lys, om det går fra tændt til slukket, en farve til en anden, dæmpet til skarpt, spotlight til fuld scene og omvendt osv.
    • Light cues skal bruges med omtanke for at skabe en stemning i ens act, ikke bare for at lave "fancy lys". For mange skift kan virke forvirrende og mindske den ønskede virkning/stemning.

    KOSTUMER:

    • Officielle designs af karakterer fra en given anime, manga, videospil, tegneserie eller tegnefilm. Dette inkluderer artbooks m.m.
    • Officielle designs af karakterer fra TV-serier og spillefilm.
    • Anerkendte, fanbaserede titler som Vocaloid er tilladt, men kræver accept fra arrangørholdet. Send os en e-mail!
    • Officielt publicerede illustrationer (f.eks. Alan Lee, Sakizo eller Thores). Send os en e-mail, hvis I er i tvivl.
    • Egne designs er ikke tilladte.
    • Referencebillede(r) af de karakterer, der cosplayes, skal vedlægges i forbindelse med tilmelding for at sikre genkendeligheden af kostumet. Sørg for at referencebillederne viser så meget af kostumerne som muligt for bedre bedømmelse.
    • Der kan være meget unge personer blandt publikum. Der bedes derfor om omtanke ved valg af kostumer. J-Popcons staff tager stilling til, om man overskrider et vist blufærdighedsniveau.
    • Alle genstande, der anvendes i forbindelse med optræden og ikke er direkte dele af kostumer, betragtes som rekvisitter/props. Hvis det ikke sidder fast på kostumet, er det en rekvisit.
    • Blackface og brownface er ikke tilladt i nogen afskygning. Det er altså ikke tilladt at gøre sin hud mørkere med makeup – hudfarve er ikke cosplay. Er der tale om unaturlige farver såsom grøn, blå, lilla osv., er dette tilladt. 
    • Racistiske symboler eller symboler, der kan blive associeret med sådanne (f.eks. swastika), er ikke tilladt.

    VÅBEN:

    • Dansk våbenlov er til enhver tid gældende. Læs vores generelle VÅBENREGLER her på hjemmesiden.
    • Send gerne en mail til vores våbenansvarlige eller os, hvis der tvivl om behov for godkendelse.

     

     

    Specifikt DCC (lørdagen)

    Det er ikke et krav at tilmelde sig alle kategorier for at deltage i en given kvalifikationsrunde. Det er op til vedkommende selv, hvilke kategorier man ønske at stille op i. Man skal derfor kun opfylde de krav der stilles for de relevante kvalifikationsrunder. Husk at der kan være andre og forskellige regler for de forskellige kvalifikationer ang. antal og størrelse af props end til J-Popcon.

    • Man må ikke være i samarbejde med eller være involveret i organisationen bag pågældende internationale kvalifikationer.
    • Kun solister kan kvalificere sig i solokategorierne. Individuelle personer fra gruppeoptrædener tages ikke i betragtning.
    • Kun for NCC må solisten have en assistent med på scenen.
    • Hvis er tilmeldt NCC, må man man gerne tilmelde sig ECG også, bare ens act samlet set lever op til alle kvalifikationernes krav (bl.a. længde på optræden, ingen assistent osv.).
    • (WCS) Udelukkende karakterer fra anime, manga og videospil med japansk oprindelse er tilladt.
    • (WCS) En japansk udgivelse eller tilpasning af en titel med ikke-japansk oprindelse er ikke tilladt. Batman: Gotham Knight og The Animatrix er to eksempler på anime, som ikke er af japansk oprindelse på trods af, at de er produceret i Japan. Disse er således ikke tilladt. Heart no Kuni no Alice er kun løst inspireret af Alice i Eventyrland og er derfor tilladt. Send os en e-mail, hvis du er i tvivl!
    • Kostumer skal være lavet af gruppen/solisten selv. Nær familie og venner må gerne hjælpe med dele, som ikke er essentielle. Hovedparten af arbejdet skal være udført af deltagerne selv.
    • Købte kostumer må ikke anvendes (på nær mindre dele, såsom eksempelvis ørering). Overtrædes denne regel, bliver gruppen/solisten diskvalificeret.
    • Kostumer må ikke have været brugt til tidligere konkurrencer.
    • Alle personer i en gruppe skal cosplaye fra samme titel/serie/show. 

     

    Specifikt J-Popcons Cosplayshow og Craftsmanship (søndagen)

    • Kostumer må ikke have været brugt i DCC dagen forinden.
    • (Craftsmanship) Du må kun deltage med et cosplay, du tidligere har brugt, hvis du:
     a) har opdateret dit cosplay betydeligt fra den tidligere konkurrence. Dette skal dokumenteres med før- og efterbilleder, som vil blive fremlagt for dommerne til prejudging. Du må ikke have vundet med cosplayet.
     b) har brugt, men ikke vundet med cosplayet til et tidligere DCC, dvs. ikke det afholdt dagen forinden. Hvis cosplayet har været brugt til et tidligere DCC, behøver du ikke at have opdateret cosplayet betydeligt. Dette betyder, at hvis du stillede op til f.eks. DCC 2021, kan du til craftsmanship 2023 stille op med cosplayet fra 2021 uden markante ændringer.
    • (Craftsmanship) Man kan kun stille op til craftsmanship med et genbrugt cosplay én gang, dvs. man kan ikke stille op med det samme cosplay år efter år.
    • (Craftsmanship) Mindre elementer på kostumet må gerne være købt, men husk at oplyse det ved tilmelding og ved dommerbedømmelsen, så der bliver givet credit til de rigtige.
    • (Craftsmanship) Kostumer må ikke have vundet i tidligere konkurrencer.
    • (ToC) OC-design er ikke tilladt. Kostumevariationer er kun tilladt med reference (f.eks. Zach Fischer eller Hannah Alexandre Designs). Det skal også bevises, at referencen blev lavet før cosplayet for at forhindre, at folk skaber referencer baseret på deres cosplay efter færdiggørelse.
    • (ToC) Cosplays skal være mindst 80-90 % hjemmelavet og vil ellers ikke blive godkendt. Der vil blive gjort undtagelser ved ting såsom kontaktlinser, sko, parykker osv. såvel som at bruge andres udstyr (såsom at bruge en andens 3D-printer efter at have lavet din egen fil).
    • (ToC) Enhver afbildning af seksuel aktivitet, racisme eller bagvaskelse eller lignende er ikke tilladt og vil lede til diskvalifikation. Afbildning af racistiske symboler eller lignende, der kan associeres med sådan (f.eks. Swastika på "Tokyo Revengers"-cosplays) er ulovlige i Østrig og kan derfor ikke bruges.