Regler for de forskellige konkurrencer

Generel oversigt

For at se de gældende regler for J-Popcon for de forskellige shows og kvalifikationer ang. lyd, lys, video, kostumer, optræden, aldersgrænse og tilladte cosplays kan I klikke på dette SKEMA.

Men husk venligst at læse reglerne om tilmelding, afmelding og karantæne her under. Desuden er der nogle generelle regler udpenslet nedenfor.

Er du i tvivl om, hvad du skal have med i din tilmelding for at blive godkendt? Så kan du se en fuld oversigt HER.

Regler om rekvisitter

Grundet tidligere års voldsomme stigning i størrelse og antal af rekvisitter/props, således at det ikke altid har været muligt at få alle props af og på scenen mellem acts inden for den satte tidsgrænse, er vi nødsaget til at sætte nogle regler for størrelse og antal fremadrettet. Disse regler kan læses i dette SKEMA.

 

Antal pladser/acts i shows

DCC:

 • Som udgangspunkt er fordelingen max. 12 grupper og max. 13 solopladser (for en fair fordeling ift. antal solo og gruppekvalifikationer samt styring af showets længde), dvs. et samlet max. på 25 pladser i alt.
 • Ved et antal solotilmeldinger lavere end 13 vil den siddende cosplaygruppe tage beslutningen om, hvor mange gruppepladser disse ledige solopladser kan veksles til. Gruppeplads nr. 13 bliver i dette tilfælde således den gruppe, som står øverst på ventelisten.

J-POPCONS COSPLAYSHOW:

 • Der skal min. være 10 acts (om det er solo eller gruppe er lige meget).
 • Der må max. være 20 acts (om det er solo eller gruppe er lige meget).

CRAFTSMANSHIP:

 • Der er et max. deltagerantal på 30 pladser.

 

Regel om tilmelding, framelding og karantæne

(Generelt)

Ønsker du at trække dig fra en af vores konkurrencer efter, at du har tilmeldt dig, skal du meddele dette til cosplayholdet via mail (cosplay@j-popcon.dk). Dette gælder under alle omstændigheder, også hvis du endnu ikke har færdiggjort din tilmelding. 

(for DCC om lørdagen)

Tidligere år har der været stor interesse for DCC, og der har derfor ikke altid været plads til alle dem, der gerne ville deltage. Derfor ser vi det som problematisk, når der ugerne op mod J-Popcon (eller på dagen) falder grupper fra uden nogen egentlig grund, når andre grupper kunne have haft pladserne. Derfor har vi følgende regler:

 • Frafald før d. 2/2 – ingen karantæne fra næste års konkurrence, selv hvis alt ens materiale er blevet godkendt.
 • Frafald efter d. 2/2 – hvis der ikke kan opgives en valid årsag (såsom pludselig og uforudsigelig opstået sygdom, f.eks. brækket ben eller lungebetændelse, eller dødsfald i familie), har gruppen/personen karantæne fra næste års konkurrence. Den siddende cosplaygruppe vil vurdere, hvorvidt en årsag er valid eller ej. Hvis man ikke henvender sig med en årsag, vil man automatisk få karantæne til næste års DCC.
 • Hvis konkurrencen bliver fyldt op før d. 5/1, vil de resterende acts, som har indsendt alt materiale, have mulighed for at komme på en venteliste (hvis man har afkrydset dette ved tilmeldingen) og få besked, hvis der er frafald. Efter d. 5/1 vil det ikke være muligt at tilmelde sig konkurrencen.  
 • D. 5/1 er også der, ALT materiale senest skal være endeligt godkendt.
 • Hvis showet ikke er fyldt inden d. 5/1, og der dermed ingen venteliste er, vil der være mulighed for, at man kan trække sig uden at blive ramt af karantæne. Dette kan kun ske ved dialog med cosplayholdet, som stadig vil vurdere det ud fra "case by case". Denne dialog skal gerne foregå løbende, så så snart det begynder at presse på, skal man som deltager(e) kontakte os, så vi kan være forberedte på dette. 

  (for J-Popcons Cosplayshow om søndagen)

  Tidligere år har der været problemer med få tilmeldte grupper til J-Popcons Cosplay show og frafald lige op til J-Popcon. Da vi ikke kan forsvare et show med under 10 acts, har vi set os nødsaget til indføre et krav om minimumsantal tilmelte act. 

  • D. 15/12 skal der være tilmeldt mindst 10 acts, ellers vil vi til næste J-Popcon ikke afholde J-Popcons Cosplayshow.
  • D. 5/1 er deadline, hvor ALT materiale senest skal være endeligt godkendt.

  (for Craftsmanship om søndagen)

  • D. 2/2 er deadline, hvor ALT materiale senest skal være endeligt godkendt.
  • Hvis du ønsker at udskifte det kostume, du har tilmeldt craftsmanshipkonkurrencen, efter tilmeldingsfristen, skal dette meddeles inden d. 9/2. 

   

    GENERELT (for alle shows)

    Man skal møde op til den bedømmelsestid/scenetid, som man får oplyst. Er man ikke til stede og klar, risikerer man at blive diskvalificeret.

    OPTRÆDEN:

    • Væsker, levende ild og reaktive kemikalier er ikke tilladt. Kun meget små batteridrevne røgmaskiner, der er påmonteret dit cosplay, tillades, men de skal godkendes på mail.
    • Scenen er som oftest beklædt med stof. Vær opmærksom på dette. 
    • Scenen må ikke svines til. Alt skal kunne fjernes, når scenen forlades. Da konfetti, mel, glitter, smadret flamingo og andre ting, der skal fejes op, ikke kan fjernes hurtigt nok, tillader vi derfor ikke disse. Tager det længere tid at rydde op end tilladt, vil der blive trukket point fra jeres optræden.
    • Der er ikke mulighed for at tilslutte strøm på scenen. Rekvisitter, der kræver strøm, skal således være batteridrevne. Husk ekstra batterier.
    • Klargøring og rydning af scene må maksimalt tage 30 sekunder. De 30 sekunder dækker både den foregående gruppes rydning og den kommende gruppes opsætning for to på hinanden efterfølgende grupper. 
    • Din optræden skal foregå på scenen; hvis kostumet ikke er en passende størrelse og/eller ikke kan komme op på scenen via trapperne, kan du ikke deltage i konkurrencen. 
    • Publikum og/eller dommere må ikke direkte inddrages eller tage del i en optræden.
    • Vi opfordrer alle til at være nyskabende hver gang, der deltages i en ny konkurrence. Genopførsel af egne eller andres tidligere optrædener kan trække ned i den samlede vurdering.
    • Vores shows er åben for folk/publikum i alle aldre, og alt materiale skal således være egnet til fremvisning for alle aldersgrupper. Vurderer vores arrangører på dagen, at et act bryder med denne regel, kan det føre til direkte diskvalifikation. 
    • (Ikke for Craftsmanship) En sort kulisse, 2 m høj og 1,75 m bred og med begge typer velcro langs hele kanten, vil blive stillet til rådighed til jeres act, hvis I ønsker det. Kravet er, at kulissen spiller en direkte rolle i actet. Den skal således have et decideret formål, f.eks. bruges i forbindelse med kostumeskift eller til at hænge noget på. Kulissen kan efter ønske placeres hvor som helst på scenen, og der er mulighed for at afprøve den under generalprøven.

    LYD:

    • Vi godtager kun .mp3-format.
    • Der kan kun indsendes ét lydspor.
    • Lyden må ikke være længere end det tilladte format. Lydfiler, der er længere end dette, vil ikke blive godkendt, så sørg for, at alt er redigeret og tilpasset jeres optræden.
    • Der må gerne modtages hjælp af venner, bekendt eller lignende til lydoptagelser. 
    • Vi står ikke inden for eventuelle copyright claims ift. lydbrug. 

    LYS:

    • Der er et max på antal light cues på 5 per minut (se generelt oversigtsskema øverst om antal per show/act-type).
    • Et light cue defineres som et skift i lys, om det går fra tændt til slukket, en farve til en anden, dæmpet til skarpt, spotlight til fuld scene og omvendt osv.
    • Light cues skal bruges med omtanke for at skabe en stemning i ens act, ikke bare for at lave "fancy lys". For mange skift kan virke forvirrende og mindske den ønskede virkning/stemning.

    VIDEO:

    • Referencevideoer skal afleveres i enten .mp4 eller som links med timestamps.

    KOSTUMER:

    • Godkendte kostumer inkluderer: officielle designs af karakterer fra en given anime, manga, videospil, tegneserie, tegnefilm, TV-serier og spillefilm. Dette inkluderer artbooks m.m.
    • Anerkendte, fanbaserede titler som Vocaloid er tilladt, men kræver accept fra arrangørholdet. Send os en e-mail!
    • Officielt publicerede illustrationer (f.eks. Alan Lee, Sakizo eller Thores) er godkendt til vores cosplayshows, men der kan gælde andre regler for vores internationale kvalifikationer. Send os en e-mail, hvis I er i tvivl.
    • Egne designs er ikke tilladte.
    • Referencebillede(r) af de karakterer, der cosplayes, skal vedlægges i forbindelse med tilmelding for at sikre genkendeligheden af kostumet. Disse filer skal være i png- eller jpeg-format og skal ikke være screenshots. Sørg for, at referencebillederne viser så meget af kostumerne som muligt for bedre bedømmelse.
    • Der kan være meget unge personer blandt publikum. Der bedes derfor om omtanke ved valg af kostumer. J-Popcons staff tager stilling til, om man overskrider et vist blufærdighedsniveau.
    • Alle genstande, der anvendes i forbindelse med optræden og ikke er direkte dele af kostumer, betragtes som rekvisitter/props. Hvis det ikke sidder fast på kostumet, er det en rekvisit/prop.
    • Du skal kunne tilgå prejudging-lokalet i dit kostume. Er det for stort eller lignende, kan du ikke blive prejudget. 
    • Brug af forskellige metoder og materialer vil blive bedømt, så længe de giver et bedre resultat. Dommerne vil i deres bedømmelse ikke tage højde for personlig erfaring, eller hvor stor en udfordring det har været for dig som deltager, resultatet er vigtigere. 
    • Man må godt benytte broderimaskine og 3D-modeller, men man skal gøre det klart til prejudgingen, hvorvidt man har designet modellerne dertil selv eller ej. 
    • Kostumet vil blive sammenlignet med referencebilledet, men dommerne vil ikke tage højde for deltagerens fysiske udseende.
    • Stødende makeup og kostumer er ikke tilladt i nogen afskygning – respekter andre kulturer og etniciteter.
    • Racistiske symboler eller symboler, der kan blive associeret med sådanne (f.eks. swastika), er ikke tilladt.

     PROPS:

     • Props må gerne bygges på forhånd til at kunne gå i stykker, men den må ikke smadres. F.eks. at den samlede prop er lavet i udskårne stykker flamingo, som så holdes sammen med velcro eller lignende, så det kan gå i stykker.
     • Props skal kunne stå selv. De skal derfor nemt kunne løftes på og af scenen uden ekstra opstillingsarbejde.
     • Der vil kun være maks. to cosplayarrangører til at hjælpe med at bære på og af scenen. Du, både som solist og gruppe, skal derfor hjælpe med selv at bære dine/jeres props på og af scenen. Der vil ikke være mulighed for at supplere med ekstra hjælp. 
     • Hver individuel prop må maksimalt veje 15 kg i henhold til hjælperes indblanding jf. arbejdsmiljøloven. Vær desuden opmærksom på, at der er noget vej fra backstage til scenen. 
     • Husk, at der kan gælde andre restriktioner ved selve kvalifikationerne.

     VÅBEN:

     • Dansk våbenlov er til enhver tid gældende. Læs vores generelle VÅBENREGLER her på hjemmesiden.
     • Send gerne en mail til vores våbenansvarlige eller os, hvis der tvivl om behov for godkendelse.

     HVIS DU VINDER:

     • Hvis du vinder en af vores kvalifikationer, skal du sørge for at tjekke de specifikke regler for den pågældende kvalifikation. J-Popcons cosplayarrangører vil bistå, men du skal selv orientere dig i deres regler, deadlines, osv. 
     • Dine kostumer, props og rekvisitter skal kunne være i den bagage, der er inkluderet i din flybillet. Hvis du har brug for yderligere plads, skal du selv dække disse udgifter. 
     • J-Popcon dækker transport tur-retur til kvalifikationen, mens selve kvalifikationen dækker bl.a. selve opholdet og entre. Mad o.lign. dækkes som oftest også, men dette vil den enkelte kvalifikation gøre klart. Hvis der opstår yderligere udgifter, såsom afgifter, bøder eller lignende, dækker J-Popcon ikke dette.

      

     Specifikt DCC (lørdagen)

     Det er ikke et krav at tilmelde sig alle kategorier for at deltage i en given kvalifikationsrunde. Det er op til vedkommende selv, hvilke kategorier man ønske at stille op i. Man skal derfor kun opfylde de krav, der stilles for de relevante kvalifikationsrunder. Husk, at der kan være andre og forskellige regler for de forskellige kvalifikationer ang. antal og størrelse af props end til J-Popcon.

     • Man må ikke være i samarbejde med eller være involveret i organisationen bag pågældende internationale kvalifikationer.
     • Kun solister kan kvalificere sig i solokategorierne. Individuelle personer fra gruppeoptrædener tages ikke i betragtning.
     • Kun for NCC og ECG må solisten have en assistent med på scenen.
     • Kun for ECG må grupper have en assistent med på scenen. 
     • Hvis man tilmelder sig flere kvalifikationer, skal ens act leve op til alle kvalifikationernes krav. Se skema øverst på siden.
     • Kostumer skal være lavet af gruppen/solisten selv. Nær familie og venner må gerne hjælpe med dele, som ikke er essentielle. Hovedparten af arbejdet skal være udført af deltagerne selv. Der kan dog være øgede krav på dette punkt fra kvalifikationernes side. 
     • Købte kostumer må ikke anvendes (på nær mindre dele, såsom eksempelvis øreringe). Overtrædes denne regel, bliver gruppen/solisten diskvalificeret.
     • Kostumer må ikke have været brugt til tidligere konkurrencer.
     • Alle personer i en gruppe skal cosplaye fra samme titel/serie/show. 

      

     Specifikt J-Popcons Cosplayshow og Craftsmanship (søndagen)

     • Kostumer må ikke have været brugt i DCC dagen forinden.
     • (Craftsmanship) Du må kun deltage med et cosplay, du tidligere har brugt, hvis du:
      a) har opdateret dit cosplay betydeligt fra den tidligere konkurrence. Dette skal dokumenteres med før- og efterbilleder, som vil blive fremlagt for dommerne til prejudging. Du må ikke have vundet med cosplayet (dette gælder 1. pladser, kvalifikationer, hovedpræmier eller lignende).
      b) har brugt, men ikke vundet med cosplayet til et tidligere DCC, dvs. ikke det afholdt dagen forinden. Hvis cosplayet har været brugt til et tidligere DCC, behøver du ikke at have opdateret cosplayet betydeligt. Dette betyder, at hvis du stillede op til f.eks. DCC 2021, kan du til craftsmanship 2023 stille op med cosplayet fra 2021 uden markante ændringer.
     • (Craftsmanship) Man kan kun stille op til craftsmanship med et genbrugt cosplay én gang, dvs. man kan ikke stille op med det samme cosplay år efter år.
     • (Craftsmanship) Mindre elementer på kostumet må gerne være købt, men husk at oplyse det ved tilmelding og ved dommerbedømmelsen, så der bliver givet credit til de rigtige.
     • (Craftsmanship) Kostumer må ikke have vundet i tidligere konkurrencer.
     • (ToC) OC-design er ikke tilladt. Kostumevariationer er kun tilladt med reference (f.eks. Zach Fischer eller Hannah Alexandre Designs). Det skal også bevises, at referencen blev lavet før cosplayet for at forhindre, at folk skaber referencer baseret på deres cosplay efter færdiggørelse.
     • (ToC) Cosplays skal være mindst 80-90 % hjemmelavet og vil ellers ikke blive godkendt. Der vil blive gjort undtagelser ved ting såsom kontaktlinser, sko, parykker osv. såvel som at bruge andres udstyr (såsom at bruge en andens 3D-printer efter at have lavet din egen fil).
     • (ToC) Enhver afbildning af seksuel aktivitet, racisme eller bagvaskelse eller lignende er ikke tilladt og vil lede til diskvalifikation. Afbildning af racistiske symboler eller lignende, der kan associeres med sådan (f.eks. Swastika på "Tokyo Revengers"-cosplays) er ulovlige i Østrig og kan derfor ikke bruges.