Regler for cosplayshows

Dette er de formelle regler for deltagelse ved J-Popcons to cosplayshows. Regelsættet er således kun til brug for deltagende hold og solister, og er ikke relevant for deltagere til cosplay catwalk, andre cosplay-events eller for almindelige cosplayene deltagere til J-Popcon.

Hvis du agter at deltage i et af J-Popcons cosplayshows, skal du læse og forstå disse regler inden du tilmelder dig. Tilmeldinger, der ikke opfylder nedenstående krav vil blive afvist.

Nederst på siden findes de specifikke regler for de internationale kvalifikationer. Disse skal følges ved deltagelse i kvalifikationsrunden. Grupper og soloister, der deltager i den internationale kvalifikationsrunde, men kun opfylder nogle af kravene, vil kun komme i betragtning til nogle kvalifikationer.

Optræden

 • Der er ingen øvre grænse for det maksimale antal personer i en given optræden. Dog skal grupper med flere end 6 personer godkendes af arrangørholdet.
 • En optræden må maksimalt vare 2 minutter og 30 sekunder (150 sekunder).
 • Klargøring og rydning af scene må maksimalt tage 45 sekunder. De 45 sekunder dækker både den foregående gruppes rydning og den kommende gruppes opsætning for to på hinanden efterfølgende grupper. Regn derfor kun med omkring 20-25 sekunder til klargøring og det samme til oprydning.
 • Reaktive kemikalier og levende ild er ikke tilladt. Skriv til os, og spørg om lov på forhånd, hvis I er i tvivl.
 • Scenen må ikke gøres våd eller svines til. Alt skal kunne fjernes når scenen forlades. Det gælder også konfetti, glitter og andre ting, der skal fejes op, hvis det ikke kan klares på 15 sekunder.
 • Publikum og/eller dommere må ikke direkte inddrages eller tage del i en optræden.
 • Vi opfordrer alle til at være nyskabende hver gang der deltages i en ny konkurrence. Genopførsel af egne eller andres tidligere optrædener kan trække ned i den samlede vurdering.

Lyd

 • Vi anbefaler kraftigt at alt lyd og tale er indtalt på forhånd. Ved at indtale jeres lydspor på forhånd, kan I gennemlytte det, øve timing af lydeffekter og redigere det efter behov. Desuden slipper I for at bruge forberedelsestid på mikrofoner.
 • Indtalte lydspor skal uploades via tilmeldingssystemet i filformatet .mp3. Vi accepterer ikke andre formater end mp3, så sørg på forhånd for at jeres lydspor er gemt i det rigtige format.
 • Der kan kun uploades ét lydspor af maksimalt 2 min 30 sek pr. gruppe så sørg for at alt er redigeret og samlet i én fil. Lydsporet må ikke vare længere end 2 min 30 sek. Vi mikser ikke flere lydspor sammen under jeres optræden, af hensyn til kvaliteten, så al lyd, inklusiv eventuel tale, skal lægges i én og kun én mp3-fil.
 • Der kan ikke garanteres mikrofoner til alle under optræden, såfremt gruppen består af flere end 4 personer.

Kostumer

 • Kostumer skal falde ind under en af følgende kategorier:
  • Officielle designs af karakterer fra en given anime, manga, videospil, tegneserie eller tegnefilm. Dette inkluderer artbooks et cetera.
  • Fanbaserede designs inspireret af en given anime, manga, videospil, tegneserie eller tegnefilm. Kostumer fra denne kategori skal godkendes af J-Popcons arrangørhold før deltagelse er tilladt. Referencebillede(r) (det vil sige billeder af de originale karakterer, ikke jeres kostumer) skal vedlægges for at sikre genkendeligheden af kostumet.
  • Designs af karakterer fra anime-, manga-, videospil-, tegneserie- eller tegnefilmsbaserede live action-produktioner.
  • Tegnede illustrationer fra japanske artister (f.eks. Sakizo). Send os en e-mail, hvis I er i tvivl.
 • Referencebillede(r) (det vil sige billeder af de originale karakterer, ikke jeres kostumer) skal vedlægges i forbindelse med tilmelding for at sikre genkendeligheden af kostumet.
 • Sceneninjaer er tilladt som del af cosplaygrupper til J-Popcons cosplayshow og skal som udgangspunkt være klædt, så de falder i et med baggrunden, hvis ikke de er gemt bag rekvisitter / kulisse.

Rekvisitter

 • Alle genstande, der anvendes i forbindelse med optræden og ikke er direkte dele af kostumer, betragtes som rekvisitter. Hvis det ikke sidder fast på kostumet, er det en rekvisit.
 • Hver individuel rekvisit må maksimalt veje 10 kg.
 • Der er ikke mulighed for at tilslutte strøm på scenen. Rekvisitter, der kræver strøm skal således være batteridrevne. Husk ekstra batterier.
 • Rekvisitter som er større end 150 cm på den længste led skal godkendes af arrangørholdet før brug.

Våben

 • Dansk våbenlov er til enhver tid gældende.
 • Ægte våben er ikke tilladt. Dette gælder selvom brugeren har licens/tilladelse til at bære våbnet af politi eller anden offentlig myndighed. Dette omfatter, men er ikke begrænset til: Skydevåben, blankvåben, buer, sværd, spyd og knive.
 • Våben med realistisk udseende og/eller udformet i metal skal godkendes af arrangørholdet ved det forberedende møde. Send gerne en mail til os hvis der tvivl om behov for godkendelse.

Andet

 • Til J-Popcons egen konkurrence skal alle deltagere være fyldt 16 år senest på dagen for showets afholdelse.
 • Til J-Popcons kvalifikationsrunde til de internationale konkurrencer skal alle deltagere være fyldt 18 år senest på dagen for showets afholdelse.
 • Alle deltagere, der er under 18 år gamle, skal aflevere en accept om deltagelse med underskrift fra en forælder/værge for at kunne deltage. Accepten skal senest være i arrangørgruppens hænder den 15. marts 2013. Det vil sige at accepten skal afleveres til arrangørerne senest om fredagen under J-Popcon.
 • Ved deltagelse i kvalifikationsrunde for internationale konkurrencer (WCS, ECG og EuroCosplay) gælder et ekstra sæt regler. I tilfælde af overlap eller uoverensstemmelse mellem disse regelsæt og de generelle regler og retningslinjer vil regelsættet for den givne kvalifikation have prioritet.
 • Hvert deltagende hold skal have minimum ét gruppemedlem tilstede ved det forberedende cosplaymøde under J-Popcon. Alle solister skal således deltage i dette møde. Udeblivelse fra det forberedende møde kan i yderste konsekvens resultere i diskvalifikation fra showet.
 • En sort kulisse, 2 m høj og 1,75 m bred og med begge typer velcro langs hele kanten, vil blive stillet til rådighed til jeres act hvis I ønsker det. Kravet er at kulissen spiller en direkte rolle i actet. Den skal således have et decideret formål, f.eks. bruges i forbindelse med kostumeskift eller til at hænge noget på. Kulissen kan efter ønske placeres hvor som helst på scenen og der er mulighed for at afprøve den under generalprøven.
 • J-Popcons cosplayshows er åbne for folk i alle aldre, og alt materiale skal således være egnet til fremvisning for alle aldersgrupper.

Yderligere regler gældende for kvalifikationsrunden

Generelt

 • Man skal have dansk statsborgerskab eller permanent opholdstilladelse i Danmark for at kunne stille op.
 • Man skal være fyldt 18 år på det tidspunkt kvalifikationsrunden afholdes.
 • Man må ikke være i samarbejde med eller være involveret i organisationen bag pågældende internationale konkurrence.

Optræden

 • En solooptræden må maksimalt vare 60 sekunder. Grupper har stadig maksimalt 150 sekunder.
 • EuroCosplay er udelukkende en solokonkurrence og man kan således kun kvalificere sig som solist. Individuelle personer fra gruppeoptrædener tages ikke i betragtning.
 • ECG indeholder både en solo- og gruppedisciplin. Grupper skal være på 2-3 personer.
 • WCS er udelukkende for grupper af 2 personer.

Kostumer

 • Kostumer skal udelukkende være syet/konstrueret af vedkommende/gruppen selv. Mindre rekvisitter må gerne være købte eller lavet af andre.
 • Der tillades ikke fanbaserede karakterdesigns mht. valg af kostumer til ECG og WCS kvalifikationsrunderne.
 • Til ECG kvalifikationsrunden tillades desuden kostumer fra TV serier samt J-music bands.
 • Til WCS kvalifikationsrunden skal kostumer stamme fra en japansk anime, manga eller videospil.

Specifikke kvalifikationer

  Eventuelle spørgsmål kan sendes til cosplay@j-popcon.dk

  Vi tager forbehold for trykfejl og ændringer.