Generelle foto- og videoregler

Når man deltager til J-Popcon, om det er som gæst, hobbyfotograf, officiel fotograf, videograf, YouTuber, osv., så er der genrelle regler, som alle, der tager billeder, filmer eller optager lyd, skal overholde. Disse regler er til for, at alle skal kunne trives og føle sig velkomne til J-Popcon.

Derfor beder vi dig om at overholde alle de nedenstående foto- og videoregler. Udover de nedenstående foto- og videoregler skal alle læse og overholde persondataloven.

Overtrædelse af reglerne kan medføre udvisning fra con-området.

 

Reglerne:

§1. Billeder, lydoptagelser og videoer taget på J-Popcons konventionsområde må ikke kunne bruges til at identificere enkeltindivider uden deres accept.

§2. Billeder, lydoptagelser eller videoer taget på J-Popcons konventionsområde må ikke bruges til kommercielle formål, medmindre der foreligger en aftale med J-Popcon om sådan anvendelse af materialet.

Stk. 2. Hvis sådan en aftale ønskes drøftet, kontakt pr@j-popcon.dk.

§3. Alle skilte, der henvender sig til fotografer, på konventionsområdet og instruktioner fra arrangører eller staff skal følges til enhver tid under J-Popcon.

§4. Som deltager til J-Popcon er du indforstået med at holde dit medbragte udstyr til et minimum.

Stk. 2. Hvis du ønsker at tage ekstra belysning eller andet studio-lignende udstyr med, skal dette aftales på forhånd med J-Popcon. Kontakt pr@j-popcon.dk for en sådan aftale.

§5. Medmindre andet er oplyst til show eller events, må der ikke tages billeder eller video ved hjælp af ekstra belysningsudstyr, inkluderet men ikke begrænset til blitz.

§6. Som deltager til J-Popcon accepterer man, at officielle J-Popcon fotografer må tage billeder af en uden ens accept, hvis man befinder sig i generelle konventionsområder, i større grupper eller til et event. Materialet må så bruges af J-Popcon til presserelateret publikation.

Stk. 2. Dog må materialet ikke kunne identificere et enkelt individ uden individets accept. Til officielle events accepterer man, at J-Popcons fotografer må tage billeder, hvis man ikke umiddelbart udviser protest.

§7. Arrangører og staff har det sidste ord i en hvilken som helst diskussion eller tvist vedrørende foto- og videoreglerne.

§8. Hvis en fotograf bliver fundet i strid med disse regler, vil en advarsel blive givet. I alvorlige tilfælde vil adgangen til konventionen blive tilbagetrukket omgående, og fotografen vil blive nægtet adgang til konventionen, indtil nærmere besked bliver givet.

Stk. 2. Ved yderligere eller gentagne overtrædelser bliver adgangen til konventionen tilbagetrukket uden videre varsel. Fotografen vil blive vist ud fra konventionen, og en bestemmelse om et forbud mod fotografen vil blive evalueret af J-Popcon.

§9. Enhver bestemmelse af J-Popcon er endelig.