Foto- og Videoregler

Når man deltager til J-Popcon, om det er som gæst, hobbyfotograf, officiel fotograf, videograf, YouTuber, osv., så er der regler, som alle, der tager billeder eller optager video, må følge.

Disse er for, at alle skal trives og føle sig velkomne til J-Popcon. Derfor bedes der om, at alle overholder disse foto- og videoregler. Udover de nedenstående foto- og videoregler, så skal alle overholde persondataloven.

Overtrædelse kan medføre udvisning fra con-området.

 

Reglerne:

§1. Billeder eller video taget på J-Popcon på konventionsområdet må ikke kunne bruges til at identificere enkeltindivider uden deres accept.

 

§2. Billeder eller video taget på J-Popcon på konventionsområdet må ikke bruges til kommercielle formål, medmindre der foreligger en aftale med J-Popcon om sådan anvendelse af materialet.

Stk. 2. Hvis sådan en aftale ønskes drøftet, kontakt pr@j-popcon.dk.

 

§3. Alle skilte, der henvender sig til fotografer, på konventionsområdet og instruktioner fra arrangører eller staff må følges til enhver tid under J-Popcon.

 

§4. Med mindre andet er oplyst til show eller events (f.x. ved skiltning eller personale) så skal billeder eller video ikke tages ved hjælp af ekstra belysningsudstyr, inkluderet men ikke begrænset til blitz.

 

§5. Det er forbudt til enhver tid at optage noget som helst materiale i biograferne.

 

§6. Som deltager til J-Popcon accepterer man, at officielle J-Popcon fotografer må tage billeder af en uden ens accept, hvis man befinder sig i generelle konventionsområder, i større grupper eller til et officielt event. Materialet må så bruges af J-Popcon til presserelateret publikation.

Stk. 2. Dog må materialet ikke kunne identificere et enkelt individ uden individets accept. Til officielle events accepterer man, at J-Popcons fotografer må tage billeder, hvis man ikke umiddelbart udviser protest.

 

§7. Alle officielle fotografer til J-Popcon bedes efter endt konvention om at udlevere materiale taget under J-Popcon.

 

§8. Arrangører og staff har det sidste ord i en hvilken som helst diskussion eller tvist vedrørende foto- og videoreglerne.

 

§9. Hvis en fotograf bliver fundet i strid med disse regler, vil en advarsel blive givet. I alvorlige tilfælde vil adgangen til konventionen blive tilbagetrukket omgående, og fotografen vil blive nægtet adgang til konventionen, indtil nærmere besked bliver givet.

Stk. 2. Ved yderlige overtrædelse bliver adgangen til konventionen tilbagetrukket uden videre varsel. Fotografen bliver vist ud af konventionen, og en bestemmelse om et forbud mod fotografen vil blive evalueret.

 

§10. Enhver bestemmelse af J-Popcon er endelig.