Foto- og Videoregler

Når man deltager til J-popcon, enten det er som gæst, hobby fotograf, officiel fotograf, videograf, osv., så er der regler alle som tager billeder eller optager video må følge. Disse er for at alle skal trives og føle sig velkommen til J-Popcon. Derfor bedes det om at alle overholder disse foto- og videoregler. Overtrædelse kan medføre udvisning fra conventions området.

Regler:

§1. Billeder eller video taget på J-popcon på konventions området må ikke kunne bruges til at identificere enkelt-individer uden deres accept.

§2. Billeder eller video taget på J-popcon på konventions området må ikke bruges til kommercielle formål, ved mindre der foreligger en aftale med J-popcon om sådan anvendelse af materialet. Hvis sådan en aftale ønskes drøftet, kontakt da pr@j-popcon.dk.

§3. Alle skilte der henvender sig til fotografer på konventions området, og instruktioner fra arrangører eller staff, må følges til enhver tid under J-popcon.

§4. Ved mindre andet er oplyst til show eller events (f.x. ved skiltning eller personale), så skal billeder eller video ikke optages ved hjælp af extra belysnings udstyr, inkluderet men ikke begrænset til flash.

§5. Det er forbudt til enhver tid at optage noget som helst materiale i biograferne.

§6. Som deltager til J-popcon, accepterer man at officielle J-popcon fotografer må tage billeder af en uden ens accept hvis man befinder sig i generelle con-områder, i større grupper eller til et officielt event. Materialet må så bruges af J-popcon til presse relateret publikation.

§6.1 Dog må materialet ikke kunne identificere et enkelt individ uden det individets accept. Til officielle events accepterer man at J-popcon fotografer må tage billeder hvis man ikke umiddelbart udviser protest.

§7. Alle officielle fotografer til J-popcon bedes efter endt convention, udlevere materiale taget under J-popcon.

§8. Arrangører og staff har det sidste ordet i en hvilken som helst diskussion eller tvist vedrørende fotoreglerne.

§9. Hvis en fotograf bliver fundet i strid med disse regler, vil en advarsel blive givet. I alvorlige tilfælde, vil adgangen til konventionen blive tilbagetrukket omgående og fotografen nægtet adgang til konventionen indtil videre, til nærmere besked bliver givet.

§9.1. Ved yderlige overtrædelse, så bliver adgangen til konventionen tilbagetrukket uden videre varsel. Fotografen bliver vist ud af konventionen, og en bestemmelse om et forbud mod fotografen vil blive evalueret.

§10. Enhver bestemmelse af J-popcon er endelig.