J-POPCON I FORHOLD TIL COVID-19

9. Marts 2020

OPDATERING (2020 / 03 / 17)
Som mange af jer nok har hørt, er situationen i Danmark hurtigt blevet mere alvorlig. I dag forventes Regeringen har løbende strammet reglerne for forsamlinger, og valgte her til aften at forbyde forsamlinger på over 10 mennesker de næste 14 dage.

I J-Popkai har vi besluttet, at vi gerne vil se situationen an. Alle os, der laver J-Popcon, er frivillige og har ikke nogen interesse i at sætte os selv i fare for at afholde connen; men ved at aflyse i dag fremfor at vente og se, risikerer vi at forårsage en masse problemer for både gæster, partnere og arrangører, som kunne være undgået. Derfor vil vi ikke aflyse et arrangement, der foregår i slutningen af maj, når vi stadigvæk er i midten af marts. Det mener vi også stemmer overens med de anbefalinger, der indtil videre er kommet fra myndighederne.

Vi kan selvfølgelig ikke komme uden om, at det muligvis ikke kommer til at være forsvarligt at afholde connen. I så fald vil vi om muligt forsøge at rykke til senere på året, men som sagt tror vi ikke, at det er det rigtige at gøre lige nu. Ændrer det sig, hører I om det her og på hjemmesiden, så snart det sker. Har man ikke mulighed for at komme til connen på den nye dato, vil man naturligvis have mulighed for at få sin billet refunderet. Bliver connen udsat til næste år, vil billetten til 2020 også stadigvæk gælde. Hvis man har mulighed for at komme på den nye dato, eller er usikker på om man vil have mulighed, opfordrer vi dog til ikke at afbestille nu, og genbestille senere, da der kan komme en mindre prisstigning for at dække de øgede driftsomkostninger, som udskydelsen risikerer at forårsage. Den vil naturligvis kun gælde for billetter, der sælges efter en eventuel udskydelse skulle blive besluttet.

Vi fortsætter altså forberedelserne og opfordrer alle til at tage det roligt og følge myndighedernes opfordringer. I hører fra os igen, når der er noget nyt at sige.

Opringelig nyhed (2020 / 03 / 09)
Som de fleste er klar om lige nu, er der nu i Danmark meldt flere smittede med COVID-19, også kendt som coronavirussen. Dette har medført, at Sundheds- og Ældreministeriet har godkendt, at paragraf 10 i epidemiloven tages i brug, hvilket blandt andet kan betyde aflysning af offentlige arrangementer i bestemte områder. På nuværende tidspunkt anbefaler statsministeren, at events med 1000 deltagere eller mere udskydes eller aflyses resten af marts måned.

Vi i J-Popkai er bevidste om dette og holder nøje øje med situationens udvikling. Vi har selvfølgelig tænkt os at følge de vejledninger, som Sundheds- og Ældreministeriet fremsætter, men har ingen planer om at aflyse connen. Hvis dette skulle ændre sig, er det selvfølgelig noget, vi offentliggør hurtigst muligt, men lige nu er det altså ikke på tegnebrættet.

Indtil da opfordrer vi på baggrund af Sundheds- og Ældreministerets retningslinjer til, at man ofte vasker sine hænder, hoster og nyser i ærmet og kontakter en læge per telefon, hvis man bliver syg, og man inden for de sidste 14 dage har været i et land med COVID-19 smittespredning eller har været i tæt kontakt med en person med COVID-19. Vigtigt her er, at du ikke møder op hos lægen, hvis dette er tilfældet.

I kan læse Sundheds- og Ældreministeriets udmelding her:
http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspolitik/2020/Marts/Orientering-til-pressen-epidemilovens-paragraf-10.aspx