Cosplay våbenregler
コスプレー・ウェポン・ルールズ

Godkendelse af våben

Deltagere skal til en hver til overholde dansk våbenlov og våben med realistisk udseende og/eller våben udformet i metal skal godkendes af J-Popcons våbenansvarlige arrangør. Det er til enhver tid deltagerens eget og fulde ansvar at få det godkendt. Send en email til cosplay@j-popcon.dk, hvis du er i tvivl.

Ægte våben tillades ikke

Ægte våben er ikke tilladt, uanset om de er funktionsdygtige eller ej. Dette gælder selvom brugeren har licens/tilladelse til at bære våbnet af politi eller anden offentlig myndighed. Dette omfatter, men er ikke begrænset til projektilvåben (også hard ball våben) og blankvåben.

Overtrædelse af reglerne

Overtrædelse af disse regler kan medføre bortvisning fra J-Popcon og i grove tilfælde tages der kontakt til politiet. J-popcon forbeholder sig ret til at konfiskere dit våben og placere det i opbevaring mens du er på con'en, hvis det vurderes at du udgør fare for dig selv eller dine omgivelser.