Fotoregler
フォートー・ルールズ

Når man deltager til J-popcon, enten det er som gæst, hobby fotograf, officiel fotograf, osv., så er der regler alle som tager billeder må følge. Disse er for at alle skal trives og føle sig velkommen til J-popcon. Derfor bedes det om at alle overholder disse fotoregler. Overtrædelse kan medføre udvisning fra conventions området.

 

REGLER

§1. Billeder eller video taget på J-popcon på konventions området må ikke kunne bruges til at identifisere enkelt individer uden deres accept.

 

 

§2. Billeder eller video taget på J-popcon på konventions området må ikke bruges til kommercielle formål, ved mindre der foreligger en aftale med J-popcon om sådan anvendelse af materialet. Om sådan en aftale er af interesse, så kan lederen af PR gruppen kontaktes for samtale (informationen er i kontakt siden).

 

 

§3. Alle skilte der henvender sig til fotografer på konventions området, og instruktioner fra arrangører eller staff, må følges til enhver tid under J-popcon.

 

 

§4. Ved mindre andet er oplyst til show eller events (f.x. ved skiltning eller personale), så skal billeder eller video ikke optages ved hjelp af extra belysnings udstyr, inkluderet men ikke begrænset til flash.

 

 

§5. Det er forbudt til enhver tid at optage noget som helst materiale i biograferne.

 

 

§6. Som deltager til J-popcon, accepterer man at officielle J-popcon fotografer må tage billeder af en uden ens accept om man befinder sig i generelle områder, i større grupper eller til et officielt event. Materialet må så bruges af J-popcon til presse relateret publikation.

 

6.1) Dog må materialet ikke kunne identifisere et enkelt individ uden det individets accept. Til officielle events accepterer man at give sin accept til en officiel J-popcon fotograf om man ser at man bliver taget et billede af uden at protestere.

 


§7. Alle officielle fotografer til J-popcon må aflevere alt materiale taget under konventionen til PR gruppen af J-popcon.

 

 

§8. Arrangører og staff har det sidste ordet i en hvilken som helst diskussion eller tvist vedrørende fotoreglerne.

 

 

§9. Om noen fotografer bliver fundet i strid med disse regler, vil en advarsel blive givet. I alvorlige tilfælde, vil adgangen til konventionen blive tilbagetrukket omgående og fotografen nægtet adgang til konventionen indtil videre, til nærmere besked bliver givet.

 

 §9.1. Ved yderlige overtrædelse, så bliver adgangen til konventionen tilbagetrukket uden videre varsel. Fotografen bliver vist ud af konventionen, og en bestemmelse om et forbud mod fotografen vil blive evalueret.

 

§9.2. Enhver bestemmelse af lederen for PR gruppen, eller PR gruppen er endelig.