J-Popcons Cosplay Show

Ny regel om afmelding of karantæne:

De sidste par år har der været stor interesse for J-Popcons Cosplayshow, og der har derfor ikke været plads til alle dem, der gerne ville deltage. Derfor ser vi det som problematisk når der ugerne op mod J-Popcon (eller på dagen) falder mange grupper fra uden nogen egentlig grund, når andre grupper kunne have haft pladserne. Derfor træder følgende regler i kraft fra i år:

 • Frafald før d. 1/4 – ingen karantæne fra næste års konkurrence, selv hvis alt ens materiale er blevet godkendt.

 • Frafald efter d. 1/4 – hvis der ikke kan opgives en valid årsag (som sygdom eller dødsfald i familie), har gruppen karantæne fra næste års konkurrence. Den siddende cosplaygruppe vil vurdere, hvorvidt en årsag er valid eller ej. Hvis man ikke henvender sig med en årsag, vil man automatisk få karantæne.

 • Hvis konkurrencen bliver fyldt op før d. 1/4, vil de resterende grupper, som har indsendt alt materiale, have mulighed for at komme på en venteliste (hvis man har afkrydset det ved tilmeldingen) og få besked, hvis der er frafald. Efter d. 1/4, vil det ikke være muligt at tilmelde sig konkurrencen. D. 1/4 er også der alt materiale senest skal være endeligt godkendt.

 

Optræden:

 • Max 2½ minutter for solo.

 • Max 3½ minutter for gruppe.

 • Gruppestørrelse (inkl. hjælpere) max 5 personer.

 

Kostumer:

 • Skal være en eksisterende karakter. Må være fra anime, manga, illustrationer, spil, film, tv-serier, osv.

 • Anerkendte, fanbaserede titler som Vocaloid, eller mere velkendte "fan-design" er tilladt, men kræver accept fra arrangørholdet. Send os en e-mail!
 • Officielt publicerede illustrationer (f.eks. Alan Lee, Sakizo eller Thores). Send os en e-mail, hvis I er i tvivl.
 • Kostumer må ikke have vundet i tidligere konkurrencer.

 

Lyd:

 • Al lyd indspilles på forhånd.

 • Al indspillet musik og tale skal være samlet i én fil i formatet .mp3

 

Våben:

 • Dansk våbenlov er til enhver tid gældende.

 • Ægte våben er ikke tilladt, uanset om de er funktionsdygtige eller ej. Dette gælder selvom brugeren har licens/tilladelse til at bære våbnet af politi eller anden offentlig myndighed. Dette omfatter, men er ikke begrænset til projektilvåben og blankvåben. Overtrædelse af denne regel kan medføre bortvisning fra J-Popcon og i grove tilfælde tages der kontakt til politiet.

 • Våben med realistisk udseende og/eller udformet i metal skal godkendes af arrangørholdet ved det forberedende møde. Send gerne en mail til os hvis der tvivl om behov for godkendelse.

 

Andet:

 • Vand, levende ild og kemikalier er ikke tilladt.

 • Scenen må ikke svines til. Alt skal kunne fjernes på kort tid når scenen forlades. Det gælder også konfetti, glitter, mel og andre ting, der skal fejes op.

 • Publikum og/eller dommere må ikke direkte inddrages eller tage del i en optræden.

 • Man skal være fyldt 16 år senest på dagen for konkurrencen for at kunne deltage.

 • J-Popcons cosplayshow er åbne for folk i alle aldre, og alt materiale skal således være egnet til fremvisning for alle aldersgrupper.

 • Vi opfordrer alle deltagere til at være kreative og tænke nyt, når der brainstormes for idéer til jeres optræden.

 • Der vil være plads til max 20 acts til showet.

 • Showet vil kun blive afholdt hvis der senest d. 1. marts er 10 acts tilmeldt. Hvis ikke, så bliver Søndagsshowet ikke afholdt, men der vil blive 15 pladser mere til Cosplay Craft konkurrencen med førsteret til søndagsshowtilmeldte.